Een lange geschiedenis

Château Jacques Blanc ligt in de kleine gemeente Saint Etienne de Lisse, een van de acht gemeenschappen die al in het jaar 1289 de jurisdictie Saint Emilion vormen. Zelfs in die lang vervlogen tijden stond de jurisdictie bekend om de productie van excellente wijn. De combinatie van een zeldzaam terroir met een klimaat dat warme zomers en milde natte winters kent, zorgde toen net zoals nu voor omstandigheden die de productie van rode kwaliteitswijn zeer ten goede komen.

De Honderdjarige Oorlog

Om de oorsprong van het Château  zelf terug te vinden moeten we eerst teruggaan naar een van de meest belangrijke en tevens meest verwoestende periodes uit de Franse geschiedenis : de Honderdjarige Oorlog. Deze oorlog eindigt in 1453 met de Slag van Castillon, op slechts enkele kilometers van Jacques Blanc.

Deze slag is in veel opzichten van groot historisch belang. Zo ontstond bijvoorbeeld voor het eerst in de geschiedenis een Franse Natie zonder buitenlandse (Engelse) overheersing, verenigd onder één koning. Ook kwam door het inzetten van kanonnen een einde aan de Middeleeuwen (ommuurde steden verdwenen) en werd het Frans de voertaal in Bordeaux in plaats van het Engels. Maar voor Jacques Blanc speelde een heel ander element dat door de jarenlange gewapende conflicten werd veroorzaakt : de bevolking was dermate gekrompen dat grote gebieden geheel verlaten werden. Waaronder de oude jurisdictie van Saint Emilion……

Het is in deze donkere tijd dat er na enkele tientallen jaren toch weer hoop begint te gloren. Langzaam vestigen er zich weer mensen in de regio. Ze komen overwegend uit de Loirestreek en hebben één typische eigenschap : de plek waar ze zich vestigen draagt vanaf dat moment hun naam. Onder deze mensen bevindt zich een zekere Jacques Blanc en vanaf dan begint de geschiedenis van ons Château.

Daar waar we over de persoon zelf niets weten, is het zeker dat deze man de grondlegger is van de huidige wijngaard. De familie Blanc kent een welvarend bestaan en zal honderden jaren op het Château wonen, zo spreken de eerste geschreven bronnen (1642) die we kennen over “..Marie Blanc die in het gehucht Jacques Blanc woont….”. Een andere bron schrijft : “…In 1667 werd Helie Blanc aldaar geboren…”.

Een bijzondere wijn

Op het einde van de 18e eeuw verschijnt een nieuwe eigenaar ten tonele : een zekere Guillaume Belliquet, geboren in 1767, Ridder van het Légion d’Honneur. Hij zal de grondlegger zijn van een periode die zal duren tot de 30er jaren van de vorige eeuw. In 1898, tijdens het bewind van een van zijn opvolgers, een zekere Saint-Brice-Belliquet, wordt Château Jacques Blanc een van de belangrijkste producenten van de Appellation Saint-Émilion. The bekende Guide Ferret schrijft in de 1898 editie :

Het Domein Jacques-Blanc, gelegen tussen Castillon en Saint-Émilion, werd compleet gereconstrueerd in 1889. Men produceert aldaar een bijzondere wijn, zowel qua kleur als qua finesse "

 

In 1922 schrijft de Guide  :

Deze wijngaard is zonder twijfel een van de grootsten van het Département Gironde…..de wijn is plezierig, heeft een prachtig aroma en blinkt uit door finessee”

De crisis van de 30-er Jaren brengt echter een einde aan de periode Bellinquet. Het Château verandert verschillende keren van eigenaar en tijdens dit proces loopt de oppervlakte langzaam terug naar 21 hectare.

Heden

Na de acquisitie in 2012 zijn we direct begonnen met de restauratie van de wijngaard teneinde het aanwezige potentieel optimaal te benutten. De oppervlakte werd vergroot naar 27 hectare wat meer in lijn is met de dagen van de 19e eeuw en vanaf 2016 begon een ambitieus programma waarbij de wijnmakerij, de opslag, de kantoren en het Château zelf aangepakt werden. Vanaf de zomer van 2022 zal dit project klaar zijn.

 

Ok